O kancelarii

Właściwość miejscowa – Apelacja Warszawska

Sądy Rejonowe – Apelacja Warszawska:

 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,
 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

Dzielnice znajdujące się we właściwości w/w Sądu to:

 • Białołęka,
 • Targówek,
 • Praga-Północ

Kancelarię tworzy zespół osób, które od wielu lat związane są z postępowaniem egzekucyjnym i posiadają w tym zakresie wiedzę jak i wieloletnie doświadczenie. Naszym celem jest rzetelne, szybkie i sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z poszanowaniem praw i godności wszystkich stron
postępowania. W wykonywaniu naszej pracy w sposób skuteczny pomaga nam szereg systemów teleinformatycznych, które znacznie przyspieszają i usprawniają postępowanie.

Komornik sądowy Igor Duchiński może prowadzić egzekucje na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771). W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o:

 • egzekucję z nieruchomości,
 • wydanie nieruchomości,
 • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogę prowadzić wyłącznie z nieruchomości położonych we właściwości Sadu Rejonowego dla Warszawy- Pragi Północ w Warszawie.