komornik warszawa
Komornik Warszawa Praga Północ
Igor Duchiński


Zajmujemy się:

Egzekucje świadczeń
niepieniężnych

Przeprowadzam egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym przymusowe opróżnienie lokalu (eksmisje).

Egzekucją świadczeń
niepieniężnych

Dokonuję sprzedaży w trybie licytacji publicznej ruchomości i nieruchomości.

Zabezpieczeniem roszczeń

Prowadzę postępowania o egzekucję świadczeń okresowych.

Spisem inwentarza

Na wniosek zainteresowanego sporządzam protokół stanu faktycznego.

Zabezpieczenie roszczeń

Prowadzę postępowania o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Doręczenie dokumentów
sądowych

Przeprowadzam egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym przymusowe opróżnienie lokalu (eksmisje).
praga polnoc komornik

Wierzycielu, dłużniku

Komornik jest nie tylko organem egzekucyjnym, który działa na podstawie
przepisów prawa ale przede wszystkim jest człowiekiem, który stawia sobie za cel prowadzenie
postępowania egzekucyjnego zgodnie z oczekiwaniami wierzyciela, czyli przede wszystkim w sposób
skuteczny ale również prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sposób najmniej uciążliwy dla
dłużnika. Dlatego zapraszam każdą ze stron do spotkania w kancelarii w celu ustalenia strategii
postępowania egzekucyjnego. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny,
więc napisz do nas.

komornik warszawa

Dura lex, sed lextwarde prawo ale prawo

Rzymska zasada prawnicza wyrażająca absolutną
nadrzędność norm prawa, zgodnie z którą należy bezwzględnie stosować się do
przepisów ustawy niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowiązanego.

O mnie

Jestem absolwentem prawa ukończonego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Będąc już studentem IV roku moje zainteresowanie zmierzało w kierunku postępowania egzekucyjnego i dlatego podjąłem decyzję z tym związaną. Decyzję zmierzającą do uzyskania wykształcenia zawodowego jako komornika sądowego.

Igor Duchinski

Od 2009 r. jestem nieprzerwanie związany z pracą w kancelarii komornika sądowego. Aplikację oraz asesurę odbyłem w kancelarii Juliana Banachowicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie.

O kancelarii

Właściwość miejscowa – Apelacja Warszawska

Sądy Rejonowe – Apelacja Warszawska:

 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,
 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

Dzielnice znajdujące się we właściwości w/w Sądu to:

 • Białołęka,
 • Targówek,
 • Praga-Północ

Kancelarię tworzy zespół osób, które od wielu lat związane są z postępowaniem egzekucyjnym i posiadają w tym zakresie wiedzę jak i wieloletnie doświadczenie. Naszym celem jest rzetelne, szybkie i sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z poszanowaniem praw i godności wszystkich stron
postępowania. W wykonywaniu naszej pracy w sposób skuteczny pomaga nam szereg systemów teleinformatycznych, które znacznie przyspieszają i usprawniają postępowanie.

Komornik sądowy Igor Duchiński może prowadzić egzekucje na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771). W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o:

 • egzekucję z nieruchomości,
 • wydanie nieruchomości,
 • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogę prowadzić wyłącznie z nieruchomości położonych we właściwości Sadu Rejonowego dla Warszawy- Pragi Północ w Warszawie.